EasItalia

Actualiteiten

BETALING VAN DE AANKOOPPRIJS: WAT GAAT ER VERANDEREN?

Goed nieuws voor kopers van een huis in Italië! Voortaan dient de aankoopprijs niet langer door de verkoper aan de koper te worden overhandigd, maar wordt deze bij de notaris gedeponeerd, die het geld aan de verkoper over zal maken pas na de inschrijving van de aankoop in de registers. In Nederland is dit de gewone gang van zaken, maar in Italië waren de zaken anders.

De legge di stabilità uit 2014 heeft de belastingen op onroerend goed ingrijpend gewijzigd en belangrijk nieuws ingevoerd met betrekking tot onroerend goed transacties, met name met betrekking tot de wijze van betaling van de aankoopprijs.

Overeenkomstig deze wet dient de prijs bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de verkoper niet langer rechtstreeks aan de koper, maar aan de notaris te worden betaald. Deze zal de prijs aan de verkoper doorbetalen pas als de overeenkomst in de Registers wordt ingeschreven. Dit is belangrijk nieuws ook juist voor buitenlandse kopers. Tot op heden werd de prijs bij de ondertekening van de akte middels bankcheques betaald. Het overmaken naar de bankrekening van de notaris maakt de transactie veel eenvoudiger.

De belangen van de koper worden bovendien optimaal beschermd omdat de verkoper zijn geld pas ontvangt als de transactie in de openbare registers is ingeschreven en derhalve geen risico meer loopt.

Anderzijds  is een belangrijke nieuwe verplichting voor de notaris ingevoerd. Deze moet de prijs op een derdenrekening storten (conto corrente dedicato).

Het saldo van deze rekening is strikt gescheiden van het eigen vermogen van de notaris en valt dus buiten een eventuele gemeenschap van goederen, faillissement of successie van laatstgenoemde.

Deze wetswijziging heeft als doel meer zekerheid en een betere evenwicht tussen de belangen van beide partijen in de onroerend goed transacties in te voeren.

Het moet worden opgemerkt dat de wetswijziging niet op 1 januari 2014 in werking is getreden, maar dat er gewacht moet worden op een uitvoeringsbesluit, dat binnen 120 dagen aangenomen dient te worden. 


2014: NIEUWE BELASTINGEN OP ONROEREND GOED 

In 2014 vindt een ingrijpende hervorming plaats in de belastingen over de aankoop en het bezit van onroerend goed in Italie. Per 1 januari 2014 is de IMPOSTA DI REGISTRO voor de "prima casa" verlaagd van 3 tot 2%. De IMPOSTE CATASTALI EN IPOTECARIE, voorheen gelijk aan een vast bedrag van 168 euro elk, worden beide op 50 euro vastgesteld. Een kleine tegemoetkoming is er ook voor kopers van onroerend goed dat niet als prima casa wordt gebruikt: de IMPOSTA DI REGISTRO is weliswaar met 2% verhoogd, maar met betrekking tot de overige belastingen (ipotecaria e catastale) wordt een vast, lager bedrag (50 euro) toegepast. Iets ingewikkelder en minder voordelig is de aankoop van een huis van de bouwer, waarop BTW is verschuldigd. Ook hierover kunnen wij u van advies dienen.