EasItalia

Tarieven

Uurtarieven
Onze honorering geschiedt op uurbasis. Het tarief is afhankelijk van de gewenste dienstverlening: juridisch, administratief of vertaalkundig. U kunt altijd een prijsafspraak met ons maken. Zonder overleg met u wordt het afgesproken maximum niet overschreden.
De honorering van de door ons ingeschakelde adviseurs geschiedt in principe steeds via EasItalia, zodat de kosten voor u overzichtelijk blijven.